Các bạn có thể đăng ảnh và video không giới hạn đấy. Hãy thử ngay bạn nhé !