Tiểu Sát Thủ Archive | Cười đau bụng

Tiểu Sát Thủ

29-09-1986 
Nam 
Chém Bão 

Tự bạch

Tổng bài đăng 403

Tổng lượt xem 37.415.382

Tổng like 164

Tổng comment 6

Điểm thưởng tích lũy 0

Điểm thành tích 37.820

Thứ hạng 1

Rìu Chiến Bạc Rìu Chiến Bạc

Các bài đã đăng: