high-score-house

Chào các bạn !

Cười đau bụng rất mong các bạn nhiệt tình tham gia post bài, cùng nhau chia sẽ tiếng cười với mọi người. Cuộc chơi nào cũng vậy, phải có thi đua khen thưởng thì mới vui, các bạn mới phát huy hết tài năng sức lực của mình. Chính vì thế cần có sự minh bạch trong hệ thống. Ở đây chúng ta sẽ có thang điểm quy đổi chung, hãy xem nó và gầy dựng thành tích các bạn nhé !

Điểm thành tích được tính như sau:

 

1 bài viết  quy đổi 1 điểm
1 comment = 10 like  
100 lần like quy đổi 1 điểm
1000 lượt xem quy đổi 1 điểm

 

Tổng điểm = Điểm thành tích [bài viết+xem+tổng (like+comment)] + Điểm thưởng tích lũy

Cấp bậc thành viên được tính như sau:

 

   Gà Con 0
   Búa Gỗ 100
   Búa Gỗ Đôi 250
   Búa Đá 450
   Búa Đá Đôi 750
   Rìu Sắt 1200
   Rìu Sắt Đôi 2000
   Rìu Bạc 3000
   Rìu Bạc Đôi 4600
   Rìu Vàng 6700
   Rìu Vàng Đôi 10000
   Rìu Chiến Sắt 15000
   Rìu Chiến Sắt Chấm 21000
   Rìu Chiến Bạc 28000
   Rìu Chiến Bạc Chấm 38000
   Rìu Chiến Vàng 50000
   Rìu Chiến Vàng Chấm 75000
   Rồng trắng 90000
   Rồng xanh 95000
   Rồng đỏ 100000


Cười đau bụng
chúc các bạn đạt được đẳng cấp của mình.